Община

При слаб обществен интерес премина обсъждането на поемането на общински дълг

Представители на администрацията, на Регионалния исторически музей и само един гражданин присъстваха на общественото обсъждане на предложението за поемане на дългосрочен дълг от Община Велико Търново. Заемът е в размер на 1 584 762 лева. Той ще бъде изтеглен от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България”, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

853 821 лева от кредита са за изпълнение на проекта „Разширение на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”,  останалите 730 941 лева са за реализацията на проекта „Реконструкция и модернизация на Музей „Възраждане и Учредително събрание”.

Предвижда се дългът да се погаси за 144 месеца /12 години/ при 1,2% лихва.

Строително-ремонтните дейности в двата обекта трябва да приключат в рамките на 30 месеца.

Главният финансист на Общината Мариян Маринов поясни, че дългосрочният дълг е необходим, за да се получи безвъзмездната финансова помощ от ОП „Региони в растеж”, която за Мултимедийния посетителски център е в размер на 396 936 лева, а за музея – 2 051 399 лева.

По думи на зам.-кмета Снежана Данева Мултимедийният център е най-посещаван от туристите след Царевец. Неговото разширение ще се осъществи върху сега съществуващите административни и обслужващи помещения към Регионалния исторически музей.

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност са част от целите на ремонта в Музей „Възраждане и Учредително събрание”.

Очаква се след изпълнение на всички проектни дейности  и Центърът, и Музеят да повишат приходите си и да се самоиздържат.