Икономика

Приходите, събрани от НАП, растат с над 2 млрд. лева спрямо миналата година

Към 31 август 2021 година в Националната агенция за приходите са постъпили 18,0 млрд. лева, което е 2,1 милиарда лева повече спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НАП. Общо данъчните приходи възлизат на 10,1 млрд. лева към 31 август, включително 2,8 млрд. лева данък върху доходите на физическите лица, 1,8 млрд. лева корпоративни данъци и 5,4 млрд. лева ДДС.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски за периода е 7,5 млрд. лева, като от тях 4,5 млрд. лева са за държавно обществено осигуряване, 1,9 млрд. лева – за здравноосигурителни вноски и над 1 млрд. лева – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Най-висок е ръстът на постъпленията при корпоративен данък – близо 27 %. Приходите от данък върху доходите на физическите лица се увеличават с близо 15 на сто, а постъпленията от осигурителни вноски растат устойчиво с почти 10 на сто спрямо същия период на миналата година, допълват от НАП.