Образование

Приключи Четвъртият национален ученически конкурс „Пространство и време“ на ВТУ

Във Великотърновския университет се състоя заключителния етап на Четвъртия национален ученически конкурс „Пространство и време“. Форумът бе организиран от Историческия факултет и неговите катедри „Нова и най-нова история на България“ и „География“, с финансовата подкрепа на Студентски съвет, като традиционно много значима роля в организацията и провеждането на конкурса имаха и активно действащите в рамките на ИФ Академия за лидери и Ателие „История и памет“.

Почти час преди официалното откриване на форума по-нетърпеливите участници започнаха да заемат места в най-голямата аудитория на Университета – 321. Залата се оказа тясна да побере всички ученици, придружени от техните научни ръководители, а някои от тях – и от своите родители. Усмихнатите лица и слънчевите лъчи, прокрадващи се през щорите на прозорците, придаваха своеобразен колорит на атмосферата по време на откриването на форума, модерирано от доц. д-р Виолета Стойчева. Събитието бе уважено от Декана на факултета – доц. д-р Николай Кънев и доц. д-р Надежда Христова – зам.-декан по научна дейност и управление на качеството, д-р Боянка Димитрова – ст. експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО-Велико Търново, доц. д-р Петя Събева – директор на Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти при ВТУ, проф. дн Атанас Дерменджиев – ръководител на катедра „География“ и доц. д-р Лора Дончева – ръководител на катедра „Нова и най-нова история на България“, от множество преподаватели, членове на научното жури на конкурса от катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „Стара и средновековна история“ и катедра „География“.

Деканът на Историческия факултет доц. д-р Николай Кънев поздрави сърдечно участниците във втория етап на националния конкурс. Той взе повод от думите на Виолета Стойчева, която перифразира известната максима: „Всички пътища водят до Рим“ като метафора за пътищата, довели толкова млади хора във Великотърновския университет, и очерта ролята на Историческия факултет в развитието на съвременната историческа наука. От името на Студентски съвет приветствие поднесе Кристиян Младеновски (III курс, специалност „История“), а Доника Пенкова (III курс, специалност „История“) емоционално поздрави присъстващите от името на Ателие „История и памет“.

Осем от най-успешните студенти от различни специалности бяха наградени с книги от деканското ръководство за активно участие в научноизследователската дейност на Историческия факултет и за достойно представяне на историческата школа на Великотърновския университет на национални научни форуми.

Публичната защита на участниците в конкурса бе организирана в три секции – една географска и две исторически. Обособяването на тематични заседания бе продиктувано от бързото разширяване на географията на конкурса в общонационален мащаб и големия брой участници. Въпреки сравнително краткото време за предварителна подготовка, за участие бяха изпратени 112 заявки (68 по история и 45 по география). Постъпилите за първия етап конкурсни творби са разработени от 120 ученици (73 по история и 47 по география), а броят на учителите, пряко ангажирани с научно ръководство на участващите в конкурса гимназисти е 46 (27 по история и 19 по география). Някои от тях имаха ученици и в две от секциите – и по история, и по география. Показателен е фактът, че голяма част от педагогическите специалисти са възпитаници на Търновската школа, които понастоящем успешно надграждат наученото в Университета в пряката си преподавателска работа. Това е великолепен атестат за качеството на подготовката, която дава на своите студенти Историческият факултет.

Тенденцията всяко ново издание на конкурса да разширява неговата география бе потвърдена и този път. Общо 23 са населените места, а повече от 35 са училищата, изпратили участници в декемврийската сесия. Подредена по азбучен ред, редицата от селища включва: Бяла, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Девня, Добрич, Дулово, Дупница, Исперих, Кюстендил, Лом, Монтана, Павликени, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стралджа, Хаджидимово, с. Челопеч (Софийска област) и с. Черноочене (област Кърджали). Показателен е и фактът, че участниците в конкурса са от различни видове средни училища – от национални гимназии като НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“ – София и НУИ „Добри Христов“ – Варна, големи профилирани и професионални гимназии от областни центрове, до училища в малки населени места като с. Челопеч и с. Черноочене. Част от тях се включват за първи път в конкурса.

По време на публичната защита на 14 декември бяха представени 57 разработки по история и 40 по география. Следвайки регламента на конкурса, конкурсните творби бяха в различен формат: реферат, историческо или географско есе, презентация, блог, видеоклип.
Научното жури в секция „География“ отличи 5 участници (двама от тях с общ продукт – блог) с пълен „Отличен (6.00)“:

 1. Мартин Ковачки и Филип Чифлички от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в гр. Кюстендил за блога „По пътя на … легендите“, с научни ръководители Албена Джонева и Биляна Йорданова.
 2. Евгени Павлов от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ в гр. Русе за есето му на тема „България като една човешка длан“. Научен ръководител: Цецка Маркова – Енчева.
 3. Добрил Тошев от СУ „Христо Ботев“ в гр. Враца за презентацията му на тема „Родопската теснолинейка“. Научен ръководител: д-р Цветелина Ценова.
 4. Гергана Георгиева от СУ „Христо Ботев“ в гр. Русе с есе на тема „Въображението е по-важно от знанието (Алберт Айнщайн)“. Научен ръководител Тамара Такова.

Сред най-добре представилите се участници в секция „История“ журито оцени с „Отличен (5.75)“ трима души:

 1. Николета Денева от СУ „Цанко Церковски“ в гр. Полски Тръмбеш с реферат на тема: „Приносът на траките в съвременната българска култура – нестинарство“. Научен ръководител: Юлина Юриева.
 2. Георги Рангелов от ПМПГ „Св. Климент Охридски“ в гр. Монтана за неговия реферат на тема: „По следите на една фотография“. Научен ръководител: Юлия Тимова.
 3. Венеция Томова от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ в гр. Дупница за презентация тема: „Аверкий Попстоянов“. Научен ръководител: Маргарита Сапунджиева.

Научното жури оцени с „Отличен (5.50)“ 5 участници в конкурса:

 1. Мартин В. Георгиев от ПГХТТ в гр. Пловдив за реферат на тема: „Траките от моето село Ситово“. Научен ръководител: д-р Донка Радева.
 2. Милка Воденичарова от СУ „Никола Вапцаров“ в гр. Хаджидимово за реферат и презентация на тема: „По следите на една фотография. Неофит Рилски. Личност и време“. Научен ръководител: Заприна Глушкова.
 3. Пънар Шакирова и Серджан Мурад от СУ „Христо Смирненски“ в с. Черноочене, област Кърджали за презентацията им на тема: „Българите под османско иго. Еничарите“. Научен ръководител: Юлия Чортленева.
 4. Арзу Ахмед от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ в гр. Русе за презентация на тема: „Паметникът на моряка в Русе“. Научен ръководител: Николай Чакъров.

Всички участници получиха сертификат за участие, а най-добре представилите се – и книги на преподаватели от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. С грамота бяха удостоени учителите, всеотдайно подпомагали творческата и изследователската работа на своите ученици.

Според регламента на конкурса, участниците от XII клас, които са получили оценка „Отличен“, получават правото да се запишат в избрана от тях специалност на Историческия факултет без кандидатстудентска такса. В рамките на университетската акция „Рано рани“ първите трима зрелостници избраха да запазят място в специалностите „История“, „Археология“ и „Културен туризъм“.

Петото издание на националния ученически конкурс ще се проведе през първата половина на месец декември 2020 г.