Съд

Приключи цялостното обновяване и преоборудване на съдебните зали във Великотърновски окръжен съд

С монтирането на система за видеоконферетна връзка приключи  цялостният процес по обновяване и преоборудване на съдебните залите в Окръжен съд – Велико Търново. В Зала №9 на Съдебната палата бяха инсталирани 75-инчов монитор, две видеокамери и микрофони. Оборудването ще се използва за осъществяване на отдалечени видеоразпити на страни по дела, свидетели и вещи лица, като технологията позволява едновременна връзка с до четири точки в и извън страната. От новата система ще могат да се възползват и съдиите от петте районни съдилища от съдебния район за реализиране на видеоконференция по дела, разглеждани от тях. Освен за осъществяване на отдалечени разпити, системата ще служи и за презентиране на информация пред аудитория по време на различни обучения и семинари, организирани и домакинствани от Окръжен съд.

Необходимостта от монтиране на система за отдалечени видеоразпити дойде след като в началото на 2018 година в Държавен вестник бяха обнародвани промени, с които окръжните съдилища бяха определени за компетентен орган по признаване и изпълнение на Европейска заповед за разследване, издадена в друга държава членка на ЕС. В края на 2020 година бяха обнародвани промени и в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които уреждат възможността страни, свидетели и вещи лица да участват в съдебни заседания чрез видеоконференция. Целта на последните изменения бе улесняване и ускоряване на съдебния процес в условията на епидемична обстановка.

Цялостният процес по обновяване на залите започна през съдебната ваканция на 2021 година, когато в четирите зали, използвани от Окръжен съд, бяха подменени настилките на подиумите, обновени стените и ремонтирани окачените тавани. Старите чугунени радиатори в помещенията бяха заменени с нови алуминиеви. При ремонта бяха обновени ел. инсталациите на залите и инсталациите за компютърната и офис – техника, като бе изградена мрежова свързаност, осигуряваща високоскоростен трансфер на данни между компютърните системи в съдебните  зали и сървърите на Окръжен съд. Изцяло бе подменена и мебелировката в помещенията. Поради ограничените средства в съдебния бюджет подобни текущи ремонти в съдебните зали на ВТОС не бяха извършвани от 2009 г. насам.

За първи път, от откриването на Съдебната палата през далечната 1977 година до днес, бяха ремонтирани и арестантските помещения в сградата. Отделенията за задържани лица бяха изцяло подновени, изградиха се нови отделни санитарни  помещения за охраната и за задържаните, и се обособи помещение за престой на принудително доведените лица. Със строително – ремонтните работи бяха подобрени санитарно – битовите условия в арестантските помещения на палатата и се възстанови експлоатационната им годност.

Средствата за текущите ремонти на сградния фонд бяха отпуснати на Окръжен съд – Велико Търново с решение на Висшия съдебен съвет.