Образование

Приключи срокът за подаване на заявления за държавните зрелостни изпити

1569 дванайсетокласници от училищата в област Велико Търново са подали заявления за участие в първия държавен зрелостен изпит, който е по български език и литература. Кандидатите за втората матура, която е по избор на ученика, са 1564.

Изпитът за придобиване на степен на професионална квалификация за първи път е най-предпочитан. 439 ученици са пожелали да отидат на препитването. Всички те са от професионални гимназии, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева.

От общообразователните предмети най-желани са матурите по биология и здравно образование и по английски език. Теста ще попълват съответно 328 и 321 момичета и момчета. 180 са избрали да положат изпит по география и икономика, 118 по философски цикъл,   71 ще решават задачи по математика и 46 по история и цивилизация.  Шестима са избрали физика и астрономия, двама – химия и опазване на околната среда, четирима – руски език. 31 абитуриенти са заявили участие в изпита по немски език, 12 по испански и 6 – по френски език.

За третата матура, която е пожелание , подадените заявления са 10.

Това са предварителните заявления. За да се явят на държавните зрелостни изпити, дванайсетокласниците трябва да завършат успешно учебната година, уточни инж. Личева.