Култура

Приключи дигитализацията на 82 книги от старопечатния фонд на Читалище „Надежда” във Велико Търново

На пресконференция днес в Регионална библиотека “ П.Р. Славейков“ в гр. Велико Търново бяха изнесени заключителните резултати  по проекта  „Цифрово представяне и съхраняване културното наследство на старопечатния фонд и историческия театрален салон“ на Народно читалище  “ Надежда 1869″ – Велико Търново . Ключовите дейности, извършени по проекта са : проучване на старопечатния фонд на читалището,  цифровизацията на уникалните за региона книги, включващи учебници, учебни помагала, литература, която се е изучавала във българското училище през възраждането. Бяха проведени две лектории, в които бе представена работата на участниците в проекта. Последната ключова дейност е прибирането на книжните тела в аноксични капсули.

Проучванията на старопечатния фонд започват още с разписването на проекта  за да може да се оформи колекцията, която ще бъде импровизирана. В резултат а проучванията бяха отделени 78 заглавия  на учебници, помагала, литература , която се е ползвала в българските училища през възраждането . Резултатът може да бъде видян на сървъра на дигитален център “ Север +“ са 82 заглавия. Това е така, защото се оказва ,че в някои от книжните тела има по повече от едно заглавие, което представлява голямо богатство. проучването бе извършено от историкът Павлина Владева  и от доц. д-р Живка Радева – преподавател във ВТУ  „Св.св. Кирил и Методий“ . Те описаха личностите, които са работили като учебникари по време на възраждането , както и спомогнаха за оформлението на самите кнжни тела като съдържание и вид.

Цифровизацията  бе извършена в дигитален център „Север+“ , като книжните тела са направени с много добро качество.

В рамките на проекта бяха направени и две лектории – ден на отворените врати. Първата от тях лектория  провела се на 1-ви ноември 2019г, бе насочена към обществеността – научни работници, библиотекари и студенти На нея бе представена съкратена лекция на г-жа Павлина Владева, свързана с авторите на учебници а Калоян Здравков  представи  работата и възможностите на дигитален център “ Север +“. Втората предвид извънредната ситуация е заснета и може да бъде видяна на сайта на читалище “ Надежда 1869″.

Последната дейност бе поставянето в аноксични капсули .“При преглеждането преди сканиране на книгите, бяха открити още  четири заглавия, тъй като във възрожденския период е била широко разпространена практиката всеки собственик на книги да прави според възможностите си подвързии и да комплектува 2 и повече заглавия в едно книжно тяло“- поясни Калоян Здравков- завеждащ отдел “ информационни технологии към  Регионална библиотека  П.Р. Славейков“- Велико Търново

 

Пламена Димова