Образование

Приеха 26 кандидати в курс по военно дело в НВУ „Васил Левски”

26 офицерски кандидати, сержанти и войници са приети в курса за придобиване на професионална квалификация по военно дело в НВУ „Васил Левски”.  Обучението се провежда в редовна форма, като учебните занятия започват от 28 август. Повишаването на професионалната квалификация е в девет модула. Най-много – 7, са зачислени в модул „Разузнаване” и 6 – в „Материални средства, придвижване и транспорт”. По трима души ще се усъвършенстват в направленията „Мотопехотни и танкови войски” и „Военни комуникации и информационни системи”. В модулите „Танкова и автомобилна техника” и „Зенитно-ракетни войски” са приети по двама, а в модулите  „Полева артилерия”, „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология” и „Артилерийско и зенитно въоръжение, стрелково оръжие, оптика и бойни припаси” – по един.

Имената на одобрените кандидати са публикувани на сайта на Министерството на отбраната.