Култура

Приет е нов стандарт за финансиране на регионалните библиотеки през 2021 г.

Правителството прие допълнително увеличение на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер през 2021 г. По този начин от началото на новата година ще се осигури увеличение с 15 % на възнагражденията на заетите в този сектор, спрямо възнагражденията им за настоящата година. Необходимите средства за това са в размер на 1 022,8 хил. лв. и ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2021 г.

Правителството отчита, че за да продължат да задоволяват потребностите от информация на своите читатели, в условията на извънредната епидемична обстановка, библиотеките пренастройват много от дейностите си, работят за ускорено дигитализиране на фондовете, за създаване на собствени масиви от електронна информация и за предлагането на електронно съдържание с отдалечен достъп. С увеличението на стандарта ще се подобри личната ангажираност на работещите в тази област информацията от библиотеките да достигне до максимален брой потребители, както и ще спомогне за оцеляването на библиотечния сектор в новата среда.