Образование

Приемът в Центъра за квалификация на ВТУ се удължава до 24 октомври

С оглед на големия интерес към образователните програми, предлагани в дистанционна форма на обучение, и на големия брой постъпващи заявления за кандидатстване, срокът за подаване на документи се удължава до 24 октомври (понеделник).

До 24.10.2022 г. ще се приемат документи за кандидатстване за специалностите, предлагани в дистанционна форма на обучение – „Арттерапия и трудотерапия“, „Библиотекознание и библиография“, „Бизнес информационни технологии“, „Информационен мениджмънт“, „Информационна сигурност“, „Консултативна психология“, „Организационна психология“, „Педагогическа психология“, „Психология“, „Психология на превантивната работа в образователни и социални институции“, „Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)“, „Семейно консултиране“, „Супервизия в помагащите професии“, „Управление на образованието“ и „Учителска правоспособност“.

В Центъра за квалификация към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се осъществява обучение в дистанционна форма за придобиване на следните професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“: учител по английски език; учител по български език и литература; учител по география; учител по гражданско образование; учител по изобразително изкуство; учител по икономика; учител по информатика и информационни технологии; учител по история; учител по китайски език; учител по математика; учител по немски език; учител по предприемачество; учител по руски език; учител по технологии и предприемачество; учител по философия; учител по френски език; учител по японски език.

Документи за кандидатстване за всички посочени специалности може да се подават до 24.10.2022 г. на място в Центъра за квалификация от 8:30 до 16:00 ч., чрез препоръчана поща или на e-mail-адрес: ck_vtu@ts.uni-vt.bg.

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 14 октомври 2022 г. вкл., ще бъде обявено днес, 19.10.2022 г., след 16:00 ч.

Записването на специализантите, кандидатствали до 14.10.2022 г., ще става на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. от 20.10.2022 г. до 26.10.2022 г. (без събота и неделя).

Допълнителна информация може да се получи на място в Центъра за квалификация на адрес ул. „Хр. Ботев“ № 19, Корпус 5, вх. Север, ет. 2, на сайта на ВТУ (http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92) и на страницата на Центъра във Фейсбук (https://www.facebook.com/ck.vtu.1999/). Въпроси и запитвания се приемат на имейл адрес ck_vtu@ts.uni-vt.bg или на посочените телефонни номера – 0884 67 94 42, 062 633 752, 062 633 652.