Община Общински съвет

Приемат Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Велико Търново

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Велико Търново ще приеме на предстоящото си заседание в края на месеца местният парламент. Документът трябва да уреди основни въпроси при управлението и експлоатацията на общинската пътна мрежа като собствеността и ползването им; управлението и контрола им; изграждането, ремонтирането и поддръжката.

Необходимите средства за прилагането на наредбата се осигуряват от държавния и общинския бюджет, както и от други законови допустими финансирания.

Наредбата регламентира затварянето на пътищата, както и условията, при които могат да се отдават на концесия; зимното поддържане и дейностите по него. Глоба от 200 до 500 лв. ще грози всяко физическо лице, кето коси и изкоренява дървета и храсти, коси трева и бере плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя. Същото важи, ако на мястото се пасе добитък, опожарява се растителност, движат се непочистени от кал машини или верижни такива. При повторно нарушение глобата ще е от 500 лв. до 1000 лв.

На санкции ще подлежат и лица, чиято дейност отклонява или спира движението.