Образование

Преустановен е приемът на ученици в VIII клас за обучение по четири професии

За четири професии е преустановен държавният прием на ученици в VIII клас за учебната 2019/20 година. Те са за обучение в половин паралелки по професиите Спедитор-логистик и Техник-приложник в Професионалната гимназия по електроника във Велико Търново. И още  паралелката „Машини и системи с централно процесорно  устройство, дуална форма на обучение – в Професионалната техническа гимназия „Васил Левски” в Горна Оряховица и в паралелката „Електрически машини и апарати в Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Михайло Василивиеч Ломоносов” в железничарския град.

Прекратяването на приема се налага със заповед на началника на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева.