Образование

Преподавателят от НВУ Николай Долчинков специализира един месец в Москва

Обмен на преподаватели и студенти, взаимстване на теми за лекции и лабораторни упражнения по проблемите на ядрената енергетика от руската образователна система са част от възможностите пред НВУ „Васил Левски” във Велико Търново. Те се откриват в резултат на специализацията в Моска на преподавателя Николай Долчинков. „Кандидатствах в началото на годината за обучение в Русия към нейното Министерство на образованието и науката. След провеждане на няколко подборни кръга, бях одобрен да премина курс и допълнително професионално образование в Научно изследователския институт „Московски енергетически институт“, разказа за Общинската информационна агенция във Велико Търново Николай Долчинков.

Великотърновският преподавател от НВУ сподели, че в Русия ядрените специалисти работят по съвместни разработки с колеги от различни страни, сред които Япония, САЩ, Китай, Франция. Развиват дейност и с много научни институти  и предприятия, където разработките се внедряват. За съжаление у нас за това информация няма. Николай Долчинков е бил единственият българин специализант в Научно изследователския институт „Московски енергетически институт“. Едномесечната специализация  повишава неговата квалификация и впечатленията му за потенциала и развитието на руската енергетика.