Култура Образование

Преподаватели от ВТУ популяризират дестинация Велико Търново сред академичната общност в Бразилия

Преди броени дни беше издадена бразилска монография, в която участие вземат преподаватели от катедра „Туризъм“ при Стопански факултет на Великотърновския университет представиха. Те представят авторско изследване с фокус към аудиовизуалната програма „Царевград Търнов – звук и светлина. Изданието е на Федералният университет в Параиба и е ежегодно.

Самият университет е един от най-големите в едноименния бразилски щат. Основният кампус се намира в най-големия град на щата – град Жоао Песоа, който е с население над 800 хил. души. Щатът Параиба е известен като туристическа дестинация с богато културно наследство, приятен климат и разнообразни географски характеристики.

Контактите си с колегите от Бразилия българските преподаватели осъществяват по време на ежегодната международна научна конференция, която катедра „Туризъм“ провежда. Бразилските участници остават очаровани от организацията и приятелското отношение на българските си колеги и проявяват желание за дългосрочно академично сътрудничество. Началото се поставя с монографията, посветена на туристическите преживявания „Туризъм и хотелиерство в контекста на преживяванията“. В книгата участват автори от различни региони на Бразилия, също така от САЩ и Южна Африка.

Гл. ас. д-р Надежда Костадинова, ас. д-р Олга Манчева-Али и доц. д-р Десислава Вараджакова от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките и преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ участват с представяне на проучване на туристическите преживявания на посетителите на спектакъла „Царевград Търнов – звук и светлина” на тема ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ОПИТ НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ – ЗВУК И СВЕТЛИНА” ШОУ /БЪЛГАРИЯ/: контент анализ на онлайн ревютата/„THE TOURIST EXPERIENCE OF VISITORS OF “TSAREVGRAD TURNOV – SOUND AND LIGHT” SHOW /BULGARIA/: content analysis of the online reviews“. В разработката се анализират мненията, публикувани в онлайн платформи с аудио-визуално съдържание и такива с писмено съдържание в международни туристически сайтове. Авторите представят спектакъла като неразделна част от класическите обиколни турове за чуждестранни туристи в нашата страна. В главата посветена на дестинация Велико Търново се акцентира и на историческата значимост на града, неговата транспортна достъпност като туристическа дестинация и историята на аудио-визуалното шоу. За анализ на данните е използван контент анализ, от резултатите на който излиза, че над 80% от туристите дават много добра или отлична оценка на спектакъла, а средната оценка на посетителите е 4.5 от максимална 5. Обработената информация, също така показва, че посетителското преживяване от шоуто се формира предимно на база емоцията на зрителите по време на представлението. Втори по значимост фактор се оказват технологичните и физически дадености на спектакъла, където именно се откриват някои пропуски. Симбиозата между звук и визия създава уникалността на представлението и нарушеното качество или липсата на едно от тях могат да определят преживяването на туристите като „незадоволително“. Историята на крепостта „Царевец“ и Велико Търново се явява третият компонент – основополагащ за  формирането на тяхното преживяване. От резултатите става ясно, че често се губи връзката между музейния обект „Царевец“ и шоуто „Звук и светлина“, което служи за място на знаковото аудио-визуално представление. Някои от туристите се оказват неподготвени за историческия му сюжет и коментират това като негатив.

В изследването на авторите са установени и други интересни факти относно споделените преживявания на посетителите и смятат, че те биха били добра основа за по-добро планиране и управление на дестинация Велико Търново.