Култура

Преподаватели и библиотечни специалисти от Италия, Испания и Финландия посетиха великотърновската библиотека

Международна група от университетски преподаватели и библиотечни специалисти от България, Италия, Испания и Финландия посетиха Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“ (В. Търново) и обмениха опит в работата си по европейски проекти, свързани с информационното осигуряване и библиотеките. Гостите представиха работата си по проект TLIT4U https://translit-eu.unibit.bg/ (2021-1-BG01-KA220-HED-000027624) , координиран от УниБИТ, а домакини от В. Търново, в лицето на директора доц. д-р Калина Иванова и д-р Иван Александров, ги запознаха с проектите, по които библиотеката работи – TechLibrary, DigiPrior – Priorities in the digitization of books, documents and photos, Mobile low-cost digitizing of vintage films – MobiReel Пред гостите беше представена историята на старата българска столица. Те споделиха впечатления относно нейната култура и информационната среда за представянето й. Програмата Еразъм+, в рамките на която бе осъществена обмяната на опит, за пореден път доказа положителния си ефект върху изграждането на общо европейско информационно и образователно пространство, в което хората от различни региони на Европа могат да общуват независимо от своите исторически и езикови различия.