Образование

Преносими устройства и зареждащ шкаф закупи по проект Професионалната гимназия по електроника

Двадесет и шест  преносими устройства и зареждащ шкаф получи Професионалната гимназия по електроника във Велико Търново. Компютрите са закупени със средства от проекта на МОН „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“. Той се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, поясни директорът на училището Нели Николова. По нейни думи 90 на сто от учениците и учителите в гимназията са включени в дейностите на проекта и не е допуснато прекъсване на образователния процес при пандемичните усложнения заради Ковид-19, както и при ротационния принцип на учебния процес.

Преди ден педагози от  гимназията преминаха курс „Дистанционно преподаване и обучение“ под ръководството на Илияна Маринова, старши преподавател по информационни технологии и системи, допълни Николова..