Образование Политика

Преизбраха Наталия Отчева за председател на организацията на учителите към „КТ „Подкрепа”

Наталия Отчева беше преизбрана за ръководител на областната организация на учителите към Конфедерацията на труда „Подкрепа”. Новият й мандат бе утвърден на отчетно-изборна конференция. На форума беше подчертано, че 80 на сто от членската маса на великотърновската структура на „Подкрепа” е представена от педагогически специалисти. Синдикалният формат има свои структури във Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Лясковец и Павликени. През последните 4 години са разкрити нови 10 секции, последната е от вчера – в село Балван, съобщи местният лидер на  КТ„Подкрепа”  Дешка Мандикова.

На срещата са били обсъдени национални стратегии за статута на учителя. Водещ акцент на дискусията са били мерките за преодоляване на „прегарянето” /бърнаут/ при учителите и политиката за запазване на физическото и психическото здраве на преподавателите и възпитателите. Според д-р Юлиян Петров , председател на синдикат „Образование” към Конфедерацията  5%  изхабяване през годината водят до пълно изтощение на организма. Той съобщи, че в момента се провежда изследване, в което е включена и област Велико Търново, което трябва да приключи до месец и да обяви резултатите за състоянието на учителите по този показател.

Въвеждането на оценка „възпитание, поведение или дисциплина” за ученика, увеличението на заплатите на заетите в системата, образователната инфраструктура, както и обхватът на децата и учениците –  са останалите теми, дискутирани на конференцията.

Началникът на РУО инж. Розалия Личева, директорът на търновската дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” Пенка Игнатова, училищни директори, социални партньори  са били   сред официалните гости на събранието.