Община

Преизбраха инж. Даниел Панов за председател на Управителния съвет на НСОРБ

Кметът на Велико Търново инж. Даниел Панов бе преизбран за председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България с 313 гласа.

В София вчера и днес се провежда 33-ото Общо събрание на Националното сдружение. Делегатите изслушаха отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет на организацията и приеха програмата за 2020 г.

 

НСОРБ е официалният представител на местната власт в 261 междуведомствени органи – консултативни съвети, комитети за наблюдение, комисии, работни групи и др. В оперативната им работа участват над 550 представители от близо 200 общини. „Тези данни демонстрират едно важно постижение на НСОРБ – „вратите“ на всички институции са отворени за общините, всички важни за страната ни документи се създават, изпълняват и контролират с наше участие“ – подчерта в обръщението си председателят на УС Даниел Панов и подчерта, че ефективността на изпълняваните политики и ефикасността на контрола зависят от активността, експертната подготовка и инициативността на всеки от членовете на Сдружението.

Акцент в преговорите с МРРБ остава продължаването на Националната програма за енергийна ефективност, подчерта в експозето си Даниел Панов и открои, че това е съвместното усилие на местната и централната власт, което е най-високо оценено от всички граждани, възползвали се  от възможността за саниране.

 

Сред приоритетните промени, които ще имат сериозно отражение в работата на общините, са развитие на междуобщинските отношения и новата формула за усвояване на средства от ЕС.

Даниел Панов припомни, че в рамките на регионалните делегатски събрания, проведени през последния месец, НСОРБ организира във всеки район за планиране работни дискусии със заместник-министъра на регионалното развитие Деница Николова и с част от екипа, който работи над актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие. Подобна форма на обществено обсъждане, специално адресирана към кметовете, председателите на общински съвети и съветниците, досега не е била организирана и Сдружението отчита положителните резултати от прекия диалог с компетентните институции.

Председателят на организацията говори и по болезнената тема от последните дни – пътищата. „За членовете на Управителния съвет, които утре ще бъдат избрани, не се очертава „гратисен период“ по тази тема – подчерта Даниел Панов. В най-кратки срокове предстоят  поредица от срещи, които ние и екипът на НСОРБ вече започнахме, за да бъдат изяснени всички законови възможности за намиране на най-благоприятното и справедливо решение в управлението на пътищата. Както държавата, така и ние имаме своите аргументи и те трябва да бъдат изложени ясно и мотивирано въпреки създаденото напрежение.“

 

Специално внимание в отчета за дейността на НСОРБ за изминалата година заема и проблемът с обществените превози. Общините продължават да настояват за определянето на общи правила за субсидирания обществен превоз на пътници от обезлюдените населени места в общините. През изминалата седмица НСОРБ стартира и съвместни действия с Камарата на автобусните превозвачи за адекватни промени в нормативната уредба, които ще създадат повече гъвкавост както за общините, така и за транспортните фирми. „Това е още една посока, в която предстои новото ръководство да постигне трайни решения, защото липсата на транспорт рефлектира пряко върху правата на гражданите, ограничавайки достъпа им до работа, до образование и култура, до здравни и социални услуги“ – подчерта в словото си Даниел Панов.

Панов припомни, че след поредица от тежки преговори с МОСВ три поредни години НСОРБ успява да постигне разсрочване на дължимата от общините такса за депониране на твърди битови отпадъци. Той изрази неудовлетворение, че общините не са проявили активност в прилагането на устойчиви мерки за управление на отпадъците. Даниел Панов обърна внимание на колегите си на факта, че има общини, които вече са създали солиден експертен потенциал, напреднали са доста в политиките по управление на отпадъците и е време в рамките на НСОРБ техният опит да бъде популяризиран.

 

„Все още не е отшумяла кризата, която циниците нарекоха „българският уотъргейт“ – проблемът с питейната вода. Парадоксално е в страна, която се рекламира със своето богатство на минерални извори, хора да живеят на воден режим” – отбеляза Даниел Панов. „Искрено съчувствам на колегите, чиито граждани са изправени пред това изпитание. Тези кметове поеха незаслужено вината за състоянието на водния сектор в своите общини, без да имат реални правомощия да влияят на вземаните решения. Водната криза е симптом за патологични проблеми в сектора по управление на водите и един от най-тревожните за нас е липсата на нормално сътрудничество между различни институции. Ако за нещо намирам вина у нас, кметовете, то е в недостатъчната ни критичност и взискателност към съответните дружества, асоциации, сдружения, институции и личности, които са отговорни по закон за липсата на инвестиции във водоснабдителната система, за безконтролните включвания и присъединявания на знайни и незнайни потребители, за честите и некачествени ремонти, от които, освен утайката, остават и разкопани прясно асфалтираните ни улици. За всичко това ние по места знаем. И мълчим. Но когато става дума за живота и здравето на хората, мълчанието е съучастие.“

Даниел Панов апелира за по-активна подкрепа на своите колеги в усилията да бъде сведено до минимум прехвърлянето на задължения към местната власт, които не са финансово обезпечени.