Икономика Поминък

През следващите години работодателите ще търсят над 270 000 работници

Агенцията по заетостта публикува новото си анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила. То е проведено през септември и октомври 2022 г. и се отнася за търсенето на кадри през предстоящите 12 месеца, както и за потребностите от специалисти с висше и средно образование през следващите 3-5 години.

През следващата година се очаква ръст на търсенето на кадри

Претеглените данни от проучването показват, че бизнесът ще има потребност от над 200 хиляди работници, което е с 6,1% по-висока стойност от тази в миналогодишната анкета и 6,4% от заетата в момента работна сила. Резултатите показват степента на възстановяване на пазара на труда сред кризата. Трябва да се отбележи, че ако има нова ковид вълна, работодателите ще се откажат да наемат 83 хиляди души нов персонал (над 40% от иначе заявените потребности).

Най-търсените специалисти

Сред специалистите с квалификация най-търсените ще са шивач, машинен оператор, строител, готвач, а сред специалистите с правоспособност или висше образование – шофьор, учител, медицинска сестра, инженер, лекар, ИКТ специалисти. Нараства търсенето и на работници без специалност (основно в индустрията). Като цяло видът на търсените специалисти не се променя спрямо предходните проучвания на АЗ. Поради тази причина е нужно още по-голямо засилване на връзката между пазара на труда и образованието, особено професионалното такова.

Най-много кадри ще се търсят в индустрията

Индустрията очаква да наеме 35% от очакваното общо допълнително търсене на работна сила. Още 22% – от секторите на търговията, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството, 17% – в държавно управление, образование, здравеопазване и социални дейности. Значителната роля на индустрията още веднъж показва, че в много райони на страната именно това е секторът, който е източник на заетост и доходи.

Основната форма на заетост е на пълен работен ден и на постоянен договор

Работни позиции за дистанционна работа и работа от вкъщи биха предложили нищожен дял от работодателите. Вероятно най-сериозната причина за това са изключително ниските дигитални умения на работната сила в България. През следващите няколко години се очаква половин милион души да повишат тези си умения по нарочен проект от Националния план за възстановяване и устойчивост – разбира се, при ефективно изпълнение на дейностите.

За първи път в област Пловдив ще се търсят най-много кадри

За първи път област Пловдив изпреварва столицата и заема първото място по очакван брой търсени кадри през следващата година – близо 25 хиляди. Следват София-столица – с 22 хиляди и Варна – с 19 хиляди работници и специалисти. В 16 от 28-те области необходимостта от кадри е по-висока от броя на регистрираните в бюрата по труда търсещи работа.

Работодателите не могат да намерят търсените кадри

Делът на работодателите, които имат трудности при намиране на нужните им специалисти и работници нараства до 75%. Най-сериозни затруднения има при търсенето на продавач-консултанти, шивачи, машинни оператори, готвачи. Като най-важно умения най-много работодатели са посочили умението на самоконтрол и дисциплина, което показва ниската организационната култура на работната сила. Влияние върху това има и сравнително ниската безработица и силно ограничената свободна работна ръка.

Дългосрочно ще има нужда от учители, лекари, строители, счетоводители

През следващите 3-5 години работодателите ще търсят над 270 хил. работници. Сред специалистите със средно професионално образование ще има нужда от специалностите търговия, строителство, машиностроене, металообработване, металургия, счетоводство. Сред висшистите най-търсени ще бъдат завършилите педагогика, медицина, икономика, информатика, електроника. Добрата новина е, че при висшето образование вече се виждат тенденции към преориентиране към по-търсени специалисти.