Образование

Президентът посети Великотърновския университет

По време на посещението си във Велико Търново по случай националните чествания, посветени на 140-годишнината от подписването на Търновската конституция, г-н Румен Радев, президент на Република България, уважи поканата на ректора проф. д-р Христо Бонджолов и направи кратко посещение във Великотърновския университет.

Ректорът и г-н Румен Радев проведоха работна среща, на която проф. Хр. Бонджолов представи историята на Великотърновския университет, традициите на Търновската книжовна школа, които университетът следва успешно и съчетава със съвременните тенденции във висшето образование и науката. Президентът на Републиката и ректорът обсъдиха проблемите на висшето образование, бъдещето на младите хора в България, тяхното обучение и реализация.

Разговорът бе кратък, но ползотворен. Проф. д-р Христо Бонджолов покани г-н Румен Радев да бъде почетен гост на патронния празник на Великотърновския университет 11 май.
Ректорът подари на Президента на Република България Ex-libris на светите равноапостоли братята Кирил и Методий, патрони на Великотърновския университет.