Поминък

Предстои търг за отдаване на земи от поземления фонд

Крайният срок за подаване на документи за участие в търг с тайно наддаване за наем и аренда на свободни земеделски земи от поземления фонд изтича в 17:30 днес, информират от Областна дирекция “Земеделие” в старата столица.  Откритата процедура за първа тръжна сесия е насочена към отглеждането на едногодишни полски култури (за срок от 5 години), създаване и отглеждане на трайни насаждения, както и разработването на вече съществуващи такива

Размерът на депозита за участие за едногодишните полски култури е 20%  от началната цена, умножена по площта на имота. За създаване или отглеждане на съществуващи трайни насаждения депозитът е 10 лв. на декар. Цялата разпоредба е публикувана на страницата на Областната служба.

Търгът ще се проведе утре, от 10:00 сутринта в сградата на дирекцията, която се намира на ул. ”България” №25.  Присъствието на кандидатите или упълномощени от тях лица е задължително, подчертават от земеделската служба.