Община Общински съвет

Предстои публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за 2022 г.

На основание чл. 25, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов кани всички граждани и заинтересовани лица на публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2022 г.

Финансовият отчет на Община Велико Търново към 31.12.2022 г. е публикуван на Официалната Интернет страница на Община Велико Търново в Раздел  Икономика и финанси » Бюджет и финанси » Документи » Тримесечни финансови отчети – 2022 година и  в Раздел „Общински съвет“, подраздел „Съобщения“.

Публичното обсъждане ще се проведе на 13.04.2023 г. /четвъртък/ в Голяма зала на Община Велико Търново от 17.00 часа.