Община

Предстои поредна екокампания за събиране на опасни отпадъци във Велико Търново

Поредна екокампания за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата ще се проведе във Велико Търново. Инициативата на общината и фирма „Балбок инженеринг“ ще е на 1 и 2 октомври.

Отново ще бъдат разкрити два мобилни пункта. Първият ще бъде локализиран в района на пазара в кв. „Бузлуджа“ на 1 октомври, а вторият пункт ще бъде отворен на 2 октомври на паркинга на ул. „Симеон Велики“ – срещу МОЛ Велико Търново. Пунктовете ще работят от 10,00 ч. до 16,00 ч.

Всеки желаещ може да се включи в кампанията и да предаде следните видове отпадъци:

– лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикали, пестициди, масла и лепила;

– излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;

– негодни за употреба батерии и акумулатори;

– излезли от употреба гуми.

Община Велико Търново отново кани жителите на Старата столица да се включат в кампанията и да затвърдят своето високо ниво на екологична култура и отговорност. Последното издание на инициативата бе през юни, когато бяха събрани близо 3 тона опасни отпадъци.

Повече информация може да бъде получена в общинския отдел „Околна среда“ – на телефони 062/619 502, 062/619 552.