Култура Община

Предстои енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“

Община Велико Търново е в процес на подготовка на проектно предложение за обект „Енергийно обновяване на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново“.  Процедурата за кандидатстване беше отворена през декември миналата година и максималният размер на помощта по нея е 3 млн. лв.

Изложбените зали „Рафаел Михайлов“ – гр. Велико Търново, са построени в различни периоди – западните зали са проектирани през 1971 г., а източните зали, заедно с преходната връзка между тях – през 1987 г. Проектът предвижда основен ремонт и реконструкция на основните сгради в т.ч. внедряване на мерки за енергийна ефективност, чрез които дейности да се постигне намаляване на годишните разходи за енергия, както и подобряване на отоплителната ефективност. Предвидени отопление, вентилация и климатизация; осветление; ремонт покрив; изолация на фасади и еркери и пр. Инвестицията ще се реализира върху 3215,76 кв.м. разгъната застроена площ.

Предстои предложението за кандидатстването по проекта да бъде одобрено от Великотърновския общински съвет на редовното му заседание в четвъртък, 30 март.