Култура

Представят официално писмото на императорите Семтимий Север и Каракала в Никополис ад Иструм

На 18-ти септември от 11 ч. в Археологически резерват Никополис ад Иструм ще бъде официално представено експонираното писмо на императорите Семтимий Север и Каракала до жителите на Никополис.

Императорското писмо е епиграфски паметник от III век. Фрагментираният надпис е каменен препис на оригиналното писмо на двамата императори до жителите на античния град с благодарност за финансовата помощ, която им оказват. Това е единственото пълно императорско писмо открито на територията на България.

Чрез проектът „Ехо от миналото: писмото на императорите Септимий Север и Каракала до жителите на Никополис ад Иструм – експониране и социализация”, финансиран по програма и реализиран от Сдружение „Бъдеще за Никюп” и Регионален исторически музей – Велико Търново се осъществи консервиране и експониране на уникален артефакт на близо 2000 години в автентичната му среда. Представянето на императорското писмо във вида, в който е бил в античността, обогатява неповторимата атмосфера в най-добре запазения римски град в България.