Култура

Представят литературна анкета за проф. Анчо Калоянов

На 20 март от 17,30 ч. в РНБ „П. Р. Славейков“ във Велико Търново ще се състои официалната премиера на книгата „Анчо Калоянов. Литературна анкета“. Автор на анкетата е проф. Иван Станков – близък приятел и колега на Анчо Калоянов.

Проф. Станков и проф. Калоянов през 2013г. по време на отбелязването на 70-ия юбилей на проф. Калоянов

„Тази анкета не е просто автоочерк на един заслужил човек. Аз я оценявам по-скоро като принос към паметта на националната ни култура, като хартиен документален филм за живота и творчеството на един български интелектуалец от изключително висока проба.”, пише проф. Станков.

Литературната анкета за проф. Калоянов                                                          

Анкетата разгръща Анчо Калоянов в сферата на трите му „производства“ – художествено творчество, етнология в широкия смисъл на думата и хора за българската култура. В композиционно отношение тя е организирана по традиционния начин – въвеждаща обща част, надзъртане в родовите „хроники“, детство, юношество, образование. Следва оглеждане първо на художествената продукция, после на научната – със стремеж за придържане към хронологията, макар това в устна анкета да е трудно постижимо. Отделено е специално място за „библиотеката“, за писателите, които са го впечатлявали и от които се е учил или му се е искало да го направи. И чужди, и български. Отношенията, по-близки или по-далечни, които е поддържал с автори, влезли преди него в литературата, или с негови съвременници. А също и за отгледаните от него хора. Има отделни страници с провокирани или спонтанни размисли върху националната съдба, националната литература, мястото на човека в живота и в света, ролята на културно-историческата памет, задачите на националната култура, мястото на България в големия свят. Включена е и една съвсем преднамерена авторска част на Анчо Калоянов, наречена „Пътеводител“. Тя съдържа „разказани“ фотографии. Снимките с придружаващите ги малки текстове наистина разказват – отвъд времето на снимката, отвъд събитието и дори отвъд участниците. Като събрани парчета от скъсана кинолента, те правят видимо „времето“ Анчо Калоянов.

Поради силния интерес, заедно с анкетата, на 23 март, от печат ще излезе и четвъртото издание на историческия роман на големия великотърновски белетрист и фолклорист – „Димитър Злочести и Войводата Патрев“.