Култура

Представят изследване за римляните по нашите земи

В Лапидариума на Археологическия музей във Велко Търново ще бъде представена книгата на Калин Стоев „Да бъдеш римлянин в Мизия. Антропонимия и просопография на романизираното население в Горна и Долна Мизия (I-III век)“. Представянето ще е на 10 май, четвъртък, от 17.30 часа.

Трудът е изследване на имената и биографиите на над 4 000 римски граждани, принадлежащи към над 200 семейства от територията на провинция Мизия и на по-късните провинции Горна и Долна Мизия. Анализът на тези имена и биографии изгражда структурата на романизацията – процес на присъединяване на територията и населението на Долнодунавския регион към военната, административната и обществената структура на римския свят и функционирането на региона като част от империята.

Д-р Калин Стоев работи в Института по балканистика с Център по тракология и е главен асистент  в Университета по библиотекознание и информационни технологии.