Образование

Представят в Търново възможностите за безплатно висше образование в Русия

Посолството на Русия, заедно с Руския културно-информационен център в София, провеждат поредица от срещи за представяне на правителствената програма за получаване на безплатно висше образование в Русия. Срещата с ученици, родители и учители във Велико Търново ще се състои на 22 февруари от 13,30 часа в Регионалното управление на образованието. Възможностите за безплатно обучение в руските университети ще представи Роберт Шестаков, представител на Министерството на науката и висшето образование на Руската федерация и съветник в Посолството на Русия в България.
225 български граждани имат възможността да се обучават безплатно в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в един от 898-те университета в Русия. Програмата за съвместно сътрудничество стартира през учебната 2013/2014 г. Оттогава в нея са се включили над 800 български граждани. Те получават стипендия за обучението си и финансиране за общежитие, а някои университети предоставят и стипендии за отличниците.
Програмата предлага бакалавърска степен, магистратура, специализация, аспирантура, докторантура, повишаване на квалификация, стаж по специалността. Ежегодната квота е в рамките на 15 хил. места, разпределящи се между повече от 160 държави.
Квотата за България всяка година се увеличава-през 2013 г. е 50 човека, а през 2018 – 220 (при подадени 450 заявки). Досега по тази програма в руски университети се обучават или вече са завършили над 800 граждани на Република България. Подборът на кандидати се осъществява на два етапа, а самото кандидатстване е само в няколко стъпки онлайн на RUSSIA.STUDY. Владеенето на руски език не е задължително, но е предимство при равни други условия.