Образование

Представиха 2 академични издания, посветени на основателите на специалност „Етнология“ във ВТУ

Великотърновският университет представи Годишника на Историческия си факултет за 2019-а година. Това е трети  том на академичното издание. Броят е посветен на 65-годишнината на проф. Мария Иванова, дългогодишен преподавател във вуза и един от основателите на  специалност „Етнологията“ във висшето училище.

Изданието включва биографични данни за проф. Иванова и пет тематични части, които изследват въпроси, свързани с родството, религиозното сказание и народната памет, особеностите на социализма, науката в образователния процес,  различни исторически личности, събития и процеси. В 456 страници се събират трудове на 34 автори. Някои от по-интересните теми от изданието представи доц. д-р Ангел Гоев, преподавател  във Великотърновския университет.

Паралелно с Годишника бе представен и юбилейният етнографски сборник „В дирята на браздата“, посветен на доц. д-р Маргарита Василева, също съосновател на специалност „Етнология“ във ВТУ. Изданието излезе през от печат през миналата по повод 80-годишнината на доц. д-р Василева.

Трудът бе презентиран от съставителя му доц. Еля Цанева, доктор в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките, секция „Историческа етнология“.

Заместник-ректорът по учебната дейност Димитър Симеонов изказа благодарността си към двете дами, допринесли за утвърждаването и развитието на специалността „Етнология“ и допълни, че присъствието на  толкова значими имена като тези на Мария Иванова и Маргарита Василева във висшето училище е повод да замислим колко важна е приемствеността в науката.

Диана Колева