Образование Политика

Представиха годишната програма и насоките за конкурсите на Фонд „Научни изследвания“

Областният управител проф. д-р Любомира Попова и председателят на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания проф. д. х. н. Георги Вайсилов днес представиха годишната програма и насоките за конкурса на Фонд „Научни изследвания“ за 2017 г. Областният управител приветства гостите сред които бяха представители на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Националния военен университет „Васил Левски“, Стопанска академия „Димитър А. Ценов” гр. Свищов, филиала на Медицински университет – Варна в град Велико Търново, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ и др.
Финансирането на конкурса е в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за  научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и допринася за нейните цели чрез повишаване квалификацията на научните кадри, разпространение на резултатите от изследователската дейност и  поощряване проекти с участието на млади учени.
Целта е да се насърчи провеждане на качествени  научни изследвания и получаване на високи научни постижения в областта на  биологическите науки, математическите науки и информатиката, медицинските науки, науките за земята, обществените науки, селскостопанските науки, техническите науки, физическите науки, химическите науки, както и хуманитарните науки.
Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания – 2017 г. е 16 000 000 лв., от които 8 000 000 лв. (50% от общия размер) са предвидени за първия етап на проектите. Минималната сума за всеки отделен проект е в размер на 60 000 лв., а максималната – 120 000 лв.
Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 36  месеца.
Заповедта за откриване на конкурсната процедура, както и пълната информация за конкурса и процедурата за кандидатстване може да да бъде открита на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“. http://www.fni.bg.