Съд

Председателят на Окръжен съд – Велико Търново се запозна със съдебната система на Испания

Председателят на Окръжен съд – Велико Търново Теодорина Димитрова бе на работно посещение в провинция Леон. Едноседмичната визита (от 21 до 25 октомври) на административния ръководител на великотърновския съд бе по програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), насочена към административните ръководители – председатели на европейските съдилища и прокуратури. Целите на програмата са свързани с укрепването на взаимното доверие и осъществяването на обмен на знания между съдебните системи на страните-членки на Европейския съюз.

Теодорина Димитрова бе посрещната от Ана Дел Сер Лопес, административен ръководител на Апелативния съд в град Леон. Визитата се състоя по предварително подготвена от посрещащата институция програма, която включваше представяне на испанската съдебна система, запознаване със структурата на съдилищата в провинция Леон и начина на тяхното функциониране.

По време на посещението си председателят на Окръжен съд – Велико Търново присъства на съдебно заседание по наказателно дело за измама. Тя имаше възможност да се запознае и с процедурата, която се прилага при споразумение между прокуратурата, защитата и извършителя на деянието. Испанските магистрати са демонстрирали и въззивни граждански и търговски дела, по отношение на които според техния процесуален кодекс не се провежда открито заседание.

Част от програмата на съдия Димитрова включваше и посещение на Върховния съд на провинция Кастилия и Леон със седалище в гр. Бургос. Там тя проведе среща със служителя „Връзки с обществеността“, по време на която е бил представен добрият опит в общуването на съдебните органи в Испания с медиите и повишаване информираността на обществото относно дейността на съда и достъпността до съдебните актове.

По време на визитата си административният ръководител на Окръжен съд – Велико Търново посети и първоинстационния съд в Леон, където е била презентирана системата за електронна обработка на граждански и търговски дела, които са напълно дигитализирани.

Съдия Димитрова бе гост и на международна среща по сигурността на информацията, организирана от INCIBE (Испанския национален институт за киберсигурност). INCIBE е организация, подчинена на испанското министерство на икономиката и бизнеса, държавния секретар по развитие на цифовизацията и е еталонна институция по отношение на развитието на киберсигурността и на цифровото доверие за широката общественост. За властите в Леон е гордост, че седалището на тази организация се намира именно в техния град.

Интересно за председателя на Окръжен съд – Велико Търново бе посещението ѝ в местните структури на общинската полиция и на националната полиция на Кралство Испания. Там тя разгледа ареста, както и тренировъчните помещения на полицаите, в които по иновативен начин служителите се обучават на реакции в кризисни ситуации.

По време на срещата ѝ с адвокатската колегия в Леон бяха обсъдени добри практики в областта на законодателството на двете държави, след което съдия Димитрова разгледа и библиотеката на местната адвокатура.

Участието на съдии от Окръжен съд – Велико Търново в програми за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN) е традиция. Великотърновски съдии са гостували на органи на съдебната власт в Полша и Германия. През годините ВТОС е бил и съд-домакин по различни програми на Европейската мрежа. През 2012 година съдиите посрещнаха свои колеги от Испания и Италия и прокурори от Германия. През 2016 година Европейската мрежа за съдебно обучение за първи път организира обмен на опит между административни ръководители на съдилища от държавите-членки на Европейския съюз. Първият реализиран обмен бе на председателя на Окръжния съд в гр. Хайделберг д-р Франк Бреде, който посети Великотърновския окръжен съд. През 2017 година ВТОС посрещна трима съдии от Кралство Испания.