Денят

Председателят на ЛРД „Сокол 1884”- Велико Търново се включи в националната среща на НЛРС-СЛРБ

Председателят на ЛРД „Сокол 1884” – Велико Търново Димитър Йорданов взе участие в традиционната двудневна среща на НЛРС-СЛРБ, с участието на представители на ловни организации от цялата страна в град Хисаря.

Състоянието на дивечовите популации в национален мащаб и планирането на дейностите по тяхното стопанисване в условията на епидемия от Африканска чума по свинете са били част от обсъжданите теми на форума, като по думите на Йорданов, са били засегнати проблеми като бракониерските набези, липсата на мерки за опазване на ловните полета от земеделската дейност и третирането на площите с химикали, както и как да бъдат възстановени популациите на дивеч в засегнатите региони.  Ловците са констатирали и тревожна тенденция, средствата, определени за разселване на дивеч по Националната програма да намаляват със всяка година.

„Отново бе обсъден въпросът,  средствата от таксата за стопанисване на дивеча да не отиват в държавния бюджет, а да остават в ловните сдруженията за ловностопански дейности, каквото е разселването. Отговор на това предложение обаче все още нямаме”, коментира Димитър Йорданов.

Той добави още, че на срещата е бил представен и идеен проект за издаване на електронни разрешителни за лов чрез мобилно приложение, но, по думите на Йорданов, по тази тема все още има много въпросителни, които е редно да бъдат съгласувани с ловците.