Образование

Председателят на Венецианската комисия получи инсигниите на Doctor honoris causa

Председателят на Венецианската комисия д-р Джани Букикио получи инсигниите за званието Doctor honoris causa на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. На официална церемония в 321 аудитория на Алма-матер лично ректорът проф. д-р Христо Бонджолов награди новия почетен доктор на Университета. Джани Букикио бе удостоен с високото отличие за подкрепата на реформите в съдебната система на Република България, както и за приноса си в развитието на конституционния диалог в света. Решението за това е на Академичния съвет на висшето училище от 28 януари тази година на основание статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на университета, припомни ректорът проф. Хр. Бонджолов и връчи на новия почетен доктор копие на патронната икона на Великотърновския университет.
Д-р Джани Букикио е една от забележителните личности в съвременна Европа. Той е изтъкнат учен, юрист и преподавател. От 2009 г. е председател на Европейската комисия за демокрация чрез право – по-известна още като Венецианската комисия. Новият доктор хонорис кауза на ВТУ е носител на множество държавни ордени и награди от различни страни, автор е на редица студии и статии в областта на основните права, конституционното и международното публично право. В качеството си на председател на Венецианската комисия д-р Букикио е подкрепял демократичния процес в България чрез даването на доклади и становища по всички ревизии на Конституцията, както и по редица законодателни инициативи за реформиране на съдебната система.
„За мен е огромна чест да бъда удостоен с това високо звание“, подчерта пред препълнената зала д-р Букикио. В своето академично слово той разказа за създаването и дейността на Венецианската комисия, която е консултативен орган по конституционноправни въпроси към Съвета на Европа.
На тържествената церемония във Великотърновския университет присъстваха и конституционните съдии, водени от своя председател проф. д.ю.н. Борис Велчев.