Образование Съд

Председателят и зам.-председателят на Районен съд – Велико Търново изнесоха лекции през ученици от ПМГ „Васил Друмев“

Административният ръководител – председател на Районния съд във Велико Търново съдия Младен Димитров и неговият заместник – съдия Димо Колев изнесоха лекции за структурата и функциите на съдебната власт пред единадесетокласници от Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“. Те посрещнаха учениците в Съдебната палата, облечени в съдийски тоги. Близо 40 възпитаници на гимназията слушаха с интерес за възникването на правораздаването и разделението на властите в България. Съдия Димитров и съдия Колев представиха професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“ и разясниха на бъдещите абитуриенти какви качества трябва да притежава всеки един магистрат, за да упражнява професията, и какви етични норми трябва да спазва в обществото. Учениците се запознаха с основните права и задължения на българските граждани, заложени в Конституцията на Република България.

Единадесетокласниците бяха водени от своя преподавател по философия Адриана Йотова. Това е трето посещение на възпитаници на ПМГ „Васил Друмев“ в Районен съд – Велико Търново за тази учебна година. В рамките на първите две срещи председателят и зам.-председателят на съда посрещнаха над 120 десетокласници от училището.

Организираните беседи са част от образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която се реализира по силата на подписано споразумение между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Инициативата цели да запознае подрастващите със структурата и функциите на съдебната власт и да повиши тяхната правна култура.