Образование

Предмет „Родинознание” въвежда МОН от следващата учебна година

Предмет „Родинознание” въвежда просветното министерство от следващата учебна година. Дисциплината ще замести настоящата „Околен свят” в I  и  II клас. Промяната в учебната програма става по предложение на депутатите от ВМРО. По думите на търновския народен представител доц. Милен Михов възстановяването на предмета е в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, който в чл. 5 определя една от целите – „съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност” и в унисон с управленската програма на правителството. В нея е записано разработване и утвърждаване на учебни планове и програми, чието съдържание гарантира познаване на българската история и постиженията на българската култура, както и приноса на предците ни към цивилизацията.

Според доц. Михов „околен свят” е необяснимо понятие за 7-8-годишните деца, защото не се уточнява  кой свят се има предвид – материалния, духовния или виртуалния, а „родинознание” е ясно – знание за нашата родина България.

„Обществото възприема отдавна идеята, че родинознанието  като предмет има място в българското образование, че то възпитава любов и уважение към родината, а това е едно от важните ни условия за изграждането на родолюбиво и свързано със земята и родината ни поколение”, каза пред Общинското радио доц. Милен Михов.

Предстои писане и издаване на учебниците, които ще влязат в сила от учебната 2021/22 година.