Община

Предложиха още три военни паметника да се включат в Областния регистър

Неприсъствено заседание проведе Областната комисия „Военни паметници“ във Велико Търново. Предложенията за вписване на нови паметници и ремонт на вече вписани, постъпиха в администрацията по електронния обмен. За вписване в Областния регистър са предложени три паметника. Два от тях са в с. Ресен и са предложени от кмета на Община Велико Търново, а именно паметник – чешма, построен в памет на участниците и загиналите във войните от с. Ресен и паметник „100 години от освобождението от османско иго“. Третият паметник е на загиналите във войните жители на с. Бряговица, община Стражица. Предложенията бяха одобрени и паметниците ще бъдат вписани в регистъра.


Комисията разгледа и предложения на кметовете на общините от област Велико Търново за ремонт на военни паметници. Те ще бъдат изпратени до Министерството на отбраната за разглеждане и преценка, кои имат нужда от ремонтни дейности.