Община Общински съвет

Предлагат Общински фонд да подпомага специалисти в публични институции в община Велико Търново

Създаването на Общински фонд „Заедно“, който да подпомага финансово и социално-битово специалисти, които имат сключен трудов договор с
публична институция на територията на Община Велико Търново, предлагат общинските съветници Венцислав Спирдонов и Росен Иванов. Предложението им ще бъде разгледано на заседанието на Великотърновския общински съвет на 28 октомври.

Дейността на Общински фонд „Заедно“ ще се ръководи от Управителен съвет. Съставът на Управителния съвет ще е от четирима общински съветници за срока на мандата и от трима представители на
общинската администрация, определени от Кмета на Община Велико
Търново. Председателят и зам.-председателят на Управителния съвет ще се
избират от Великотърновски общински съвет.

Право да кандидатстват за подкрепа от Общински фонд „Заедно“ ще
имат специалисти, които са сключили трудов договор с публична
институция на територията на Община Велико Търново.

Финансовото и социално-битовото подпомагане на специалистите ще се осъществява подформата на: възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул;  възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към
СДО (следдипломно обучение) на специалисти, след представяне на
карта-направление (по един курс годишно); възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище; възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева; възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община Велико Търново до 50 %.

Формата и срокът на подпомагане ще се определят с решение наУправителния съвет.