Здравеопазване Политика

Предлагат нови задължения за пациентите

Нови задължения за пациентите предвиждат промени в Закона за здравето, внесени от депутати от Демократична България в Народното събрание. Според тях пациентът ще е длъжен, когато потърси медицинска помощ, да предостави достъп на лекарите до цялата здравна информация, касаеща състоянието му.
Той ще трябва също така да дава данни за проведените до момента изследвания, диспансеризация, прием на лекарства, както и да съобщава за рисковите фактори, свързани със заболяването му.

Пациентите няма да имат право да уронват достойнството на медицинските специалисти и да разпространяват неверни данни за тях или за проведените процедури, пише още в проектозакона. Освен това пациентите ще са длъжни да се явяват на задължителните профилактични и контролни прегледи, изследвания и имунизации.
Друга част от промените регламентират лечението от разстояние или така наречената телемедицина. Законопроектът предвижда диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности да могат да се извършват от разстояние. Те могат да се правят от лекари, сестри и специалисти по здравни грижи, след регистрация, пише в документа. Това ще става само след информирано съгласие на пациента.

Освен това се предлага създаването на Медицински съвет, който да бъде независим консултативен орган. Всяка партия в парламента ще има по един член в него. Мандатът им ще е 5 години.