Денят

Преди 49 години Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет

На 14 октомври 1971 г. Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван във Великотърновски университет „Кирил и Методий”.

През есента на 1963 г. на историческия хълм „Света гора” във Велико Търново разтваря врати първият извънстоличен университет. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от 14 в., той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Най-напред той се нарича Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий”. Създаден е с Постановление Nо 162 от 27 септември 1962 г. на ЦК на БКП и на Министерския съвет. Открит е на 15 септември 1963 г. и утвърден с Указ Nо 395 на Президиума на Народното събрание от 4 август 1964 г.

Първите 340 студенти се обучават в четири специалности – Българска филология, Руска филология, История и Изобразителни изкуства.

Само след осем години българската общественост и правителството считат, че във Велико Търново са налице предпоставките и условията, които дават облика на един съвременен университет. С указ на Държавния съвет на НРБ Nо 586 от 13 октомври 1971 г. Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет. На 14 октомври тогавашният председател на Държавния съвет Тодор Живков огласява указа за създаването на Великотърновския университет на многолюдно тържество и връчва символичния ключ на ректора проф. Жельо Авджиев.