Община

Предвиждат нови клаузи в договорите за наем на общински жилища

Община Велико Търново разполага с 417 общински жилища от които 385 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, 6 за продажба, замяна и обезщетяване на собственици, чийто имоти са отчуждени за общински нужди, 7 резервни жилища, 10 ведомствени и 9 служебни. Във връзка с увеличената наемна цена за 1 квадратен метър полезна площ от март тази година и сигнали за пригодността за обитаване на въпросните жилища, общинските съветници от БСП отправиха питане към кмета на Общината инж. Даниел Панов, по време на днешната сесия, относно стопанисването на общинските жилища и тяхното почистване и ремонтиране. Той от своя страна заяви, че въпреки увеличените цени, наемите на общинските жилища са до 5 пъти по –ниски от пазарните цени. Панов добави още, че според него, тези, които са по-нови, трябва да имат по – високи наемни цени, от тези жилища, които са по стари. „За да опазим общинската собственост, ще добавим нови клаузи, като превантивна мярка в наемните договори. Съгласно тях, общинските служители ще имат право да извършват изненадващи проверки на наемателите, за да проверяват как се стопанисва имотът. Ако липсват грижи, договорът за наем ще бъде прекратяван”, категоричен бе кметът. По неговите думи, от началото на мандата, за почистване и текущи ремонти на общински жилища са вложени 10 300лв. Към момента се почистват 5 общински  жилища, а  9 са били извадени от фонда на Общината, поради лошото си състояние.  Предвидено е, те да бъдат продадени с публични търгове.