Община

Предвиждат кръговото на „Беляковско шосе“ да влезе в експлоатация през декември

Реконструкцията на едно от най-натоварените кръстовища във Велико Търново – на бул. „България“ с улиците „Краков“, „Полтава“, „Беляковско шосе“ и „Освобождение“, се очаква да завърши до средата на декември 2023г. Това каза на  нарочна пресконференция днес зам. – кметът проф. Георги Камарашев. Той уточни, че е важно гражданите да имат информация от първа ръка, свързана със срокове и корекции, които са направени. Камарашев каза още, че такива  своевременни промени са се случвали и в други проекти.

Обектът е основен в проекта на Общината за интегриран градски транспорт по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., а реализацията и промяната в организацията на движение ще доведат до трайно подобряване на преминаването и на насочването на потоците на трафика по различните направления.

Мариела Цонева – директор на Дирекция „Проекти и програми“, уточни, че това е най-сложният проект, защото включва девет компонента, от които седем са строителни. „Говорим за двата обекта буферни паркинги, двете кръгови кръстовища, рехабилитацията на бул. „България“, модернизацията на светофарни уредби, инсталиране на информационни табели, както и контролен център, управляващ целия процес. Предвидено е и инсталиране на пет паркинг  табели за двата новоизградени и трите вече съществуващи, които са общинска собственост.“- каза още Цонева. Тя допълни, че това е първият проект за Община Велико Търново, но не е първи за страната, който има шест анекса. Те са подписани и одобрени от Управляващия орган по  отношение на удължаване на сроковете. Общата стойност на целия проект за интегриран градски транспорт е 12 млн. 600 хил. лв., от които собствени средства са 1.6 млн. лв. Включва 34 договора с изпълнители и 4 допълнителни споразумения.

Инж. Динко Кечев – директор на Дирекция СУТ в Община Велико Търново, отчете, че трафикът, който минава през „Беляковско шосе“ е доста по-голям. Той подчерта, че  новото в съоръжението е още една лента на изхода от „Беляковско шосе“  към кръстовището в посока „Метро“. Тя  ще позволи  връзката  в посоката да е директна. На срещата стана ясно, че в новото кръгово кръстовище ще има и два светофара за улесняване на движението.

Очаква се електробусите, част от общия проект, да тръгнат  по линиите в началото на следващата  година, а информационните табла да заработят в средата на м. декември.

 

Пламена Димова