Община Общински съвет

Превръщат ХГ „Борис Денев” в модерен център на изкуствата

Община Велико Търново иска да превърне художествената галерия „Борис Денев” в модерен център на изкуствата. За целта тя ще кандидатства за финансиране по Програма Интеррег V-А Румъния – България по приоритетна ос „Зелен регион”, където допустимият бюджет за Старата столица е до 800 000 евро. Основните дейности по проекта ще включват мерки за енергийна ефективност на сградата на галерията, изграждане на интегриран туристически продукт, съвместно изграждане с партньорите по проекта на тематичен туристически маршрут, включващ 4 обекта на територията на България, създаване на каталог с недвижимо културно наследство и др.

За целта общинската администрация ще иска разрешение от Великотърновския общински съвет на предстоящото си заседание общината да осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос, като максималната сума ще бъде не повече от 16 000 евро, а максималната продължителност на проекта – 36 месеца.

Проектът ще се реализира в подкрепа на Общинския план за развитие 2014 – 2020.