Политика Поминък

Преброяваме земеделските стопанства през 2020-а

Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. бе приет днес на първо гласуване в Народното събрание, съобщи депутатът на ГЕРБ от Великотърновския регион Станислава Стоянова. По думите й законопроектът цели да уреди подготовката, организацията и провеждането на преброяването, в съответствие с изискванията на чл. 18 от Закона за статистиката и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1091. Съгласно Регламента всички държави – членки на Европейския съюз са задължени да извършват такова преброяване, за да се установи какво е състоянието на селското стопанство във всяка една от тях.
Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки, относно структурата на земеделските стопанства е от изключителна важност за определяне развитието на селскостопанската политика. То ще подпомогне определянето на насоките за развитие на българското земеделие и превръщането му в модерно и адекватно на все по-високите критерии на потребителите. Качествената статистическа информация ще позволи по-ефективно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на политиките в областта на земеделието както на ЕС, така и на национално ниво, коментира Стоянова.