Община

Правят първа копка на реконструкцията на Западна промишлена зона в Търново

Церемония за първа копка по проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ ще се състои на 7-ми юни /четвъртък/ от  11.00 ч. на кръговото кръстовище на ул.”Никола Габровски”, ул.“Сан Стефано“ и ул.“Козлуджа“.

Основната цел на проекта е , чрез възстановяване на Западна промишлена зона – зона с потенциал за икономическо развитие, да се подобри инвестиционната активност в град Велико Търново. Благодарение на проекта ще се обособят терени за инвестиции „на зелено“ за организация и насочване на бизнес дейностите и прехвърляне в Западна промишлена зона на производства, които не отговарят на критериите за безопасност. Кварталът ще бъде обновен, почистен и възстановен, ще бъде извършена конструкция и рехабилитация на кратки участъци от общинската пътна мрежа. Допълнително ще се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда.