Здравеопазване

Правят електронен регистър на донорите в областната болница във Велико Търново

В едномесечен срок в областната болница „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново да бъде направен електронен регистър на трупните донори е препоръката от проверката на Агенцията „Медицински надзор”. Тя бе инициирана от д-р Сибила Маринова – началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение в областната болница. Искането й бе да се провери цялостната й работа като главен координатор по донорство в област Велико Търново за периода от 2015 год. до сега. Повод за това бяха спекулации в публичното пространство и социалните мрежи с работата й на този пост. Утвърдените стандарти в процеса за донорство се спазват от д-р Маринова стриктно и няма нарушения в дейностите по трансплантация,  е заключението от проверката.

„Досиетата на донорите се пазят на хартия на няколко места в продължение на 30 години. Вече има заповед на директора на МОБАЛ във Велико Търново за създаване на електронен регистър на трупните донори и той ще бъде направен”, коментира д-р Сибила Маринова. Тя подчерта, че е убедена в полезността на донорството и ролята му за спасяване на човешки животи. Самата тя има донорска карта.