Денят

Православната църква днес почита Св. мъченик и архидякон Евпл

Във време на страшното гонение при Диоклетиан, живял в Сицилия

Св. дякон Евпъл. Той без страх служил на Господа Бога. По това време било строго забранено на християните да държат в къщи свещени книги, които езическите власти старателно търсили и ги изгаряли, когато успявали да ги намерят. Християните криели книгите и предпочитали по-скоро да отидат на смърт, отколкото да предадат на езичниците това драгоценно съкровище. Св. дякон Евпъл, ревностно служейки на Господа, се старал чрез молитва и наставление да укрепва вярата и духа на християните. Той събирал около себе си народ, учил го, чел на неграмотните и обяснявал словото Божие. Бил заловен, когато в една бедна колиба чел Св. Евангелие. Завели го при съдията с книгата в ръце.

– Защо е в ръцете ти тая книга? – попитал го съдията.

– Аз си я четях, когато ме заловиха – отговорил дяконът.

– Прочети нещо от нея!

Евпъл разтворил книгата и прочел: „Блажени са гонените за правда, защото е тяхно Царството небесно“. След това на друго място: „Ако някой иска да върви след Мене, нека вземе кръста си и Ме последва“.

– Какво е това? – попитал съдията.

– Това е заповед, дадена нам от Господа – отговорил Евпъл.

Съдията се помъчил да го склони да се отрече, но старанията му били напразни. И Св. Евпъл бил предаден на жестоки изтезания, а след това – отведен в тъмница. Няколко пъти подновявали разпитванията и изтезанията, като укорявали Евпъл, загдето има свещени книги.

– Аз съм християнин – казал Св. Евпъл. – В свещените книги има думи за вечен живот.

В мрачната тъмница Св. Евпъл бил жестоко измъчван чрез глад и жажда. Но Господ явно помагал на Своя верен служител, по чиято молитва се явил воден извор и освежил жадуващия. Осъден на смърт, Св. Евпъл бил поведен с окачено на шия св. Евангелие. Пред смъртта си той с висок глас поучавал народа и бил утешен чрез глас от небето: „Блажен си ти, Евпле, Мой добри и верни рабе! Влез в радостта на твоя Господ!“ След това той радостно преклонил главата си под меча на палача.