Култура Общински съвет

Православен кръст, висок 3,33 м, предлага да постави за своя сметка на Света гора Атанас Парушев

Дизайнерът и общински съветник от ГЕРБ Атанас Парушев, който е и член на сдружение „Велико Търново – Историческа и духовна столица на България“, е направил предложение до общинската администрация за монтиране на парков елемент до пешеходната алея на Света гора.

Парковият елемент представлява православен кръст с височина 3,33 м, изработен от кухи метални квадратни профили с размери 10/10 см, като просветът ще бъде 13 см. На мястото, където се срещат просветите, ще бъде вградена старобългарската буква „Ж“. Предвиденият цвят е оксидиран бронз.

Кръстът се предвижда да бъде монтиран точно срещу панорамната площадка с цел да напомни на преминаващите граждани и гости на града, че този хълм е свещен, защото там през Второто българско царство е била книжовната школа, както и средището на българската духовност. С информационна цел, в основата на парковия елемент, ще бъде поставена малка табела с QR код. Изработката и монтирането на парковия елемент ще бъде за моя сметка.

Хълмът Света гора е част от Археологическа и архитектурни-строителна зона „Света гора“, която попада в границите на Груповата недвижима културна ценност „Историческо селище Велико Търново“, обявено с протокол №4 от 07.06.1999 г. на НСОГОС, утвърден от Министъра на културата с категория „национално значение“, както и режими за опазване на груповите паметници на културата, утвърдени с протокол №3 от 10.04.2000 г. Всички намеси в същият подлежат на съгласуване с Министерство на културата, съгласно Закона за културното наследство. При положително становище на Великотърновския общински съвет, предложението на Атанас Парушев подлежи на одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство.

Мария Христова