Денят

Правнучката на Райна Княгиня ще посети търновска градина

Правнучката на Райна Княгиня, Наталия Футекова ще посети днес, в 16.00 часа, детската градина, чийто патрон е бележитата българка. Тя е една от двете в областта, които носят името на Райна Княгиня и за пръв път ще посрещне роднина на своя патрон. Подготвена е кратка музикално-поетична програма.

Доц. д-р Наталия Футекова е управляващ съдружник в една от водещите български компании за разработка на бизнес софтуер. Тя съчетава успешно предприемаческата кариера в сферата на технологиите с академичната и научна дейност, както и с активното си участие в образователни и други обществени каузи.

Преди това е била маркетингов консултант в телекомуникационна компания, специализирана в изграждането на телефонни централи.

През октомври 2016г. е наградена за “Академични постижения или лидерство” от Junior Chamber International – България. Проектът е част от световноизвестния формат The Outstanding Young Persons – TOYP („Най-изявените млади личности”). Наталия Футекова получи и номинация за международния формат TOYP, в който ще вземе участие заедно с изявени личности от цял свят.

Наталия има магистърска степен от Университета по национално и световно стопанство (УНСС), специалност „Икономика на съобщенията“, и докторска степен от същия университет със специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката“. През 2016г. получава степен Доцент. Научните й интереси са в областта на развитието на ERP системите и останалите бизнес софтуерни решения, управлението на бизнеса и внедряването на информационни системи. През 2017г. става член на управителния съвет на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ).

Наталия е била главен асистент в катедра „Информационни технологии и комуникации” към факултет „Приложна информатика и статистика” в УНСС в продължение на 11 години. Сред курсовете, които е водила там, са Управление на връзките с клиентите, Системи за управление на ресурсите на предприятието, Информатика, Управление на човешките ресурси в ERP и Системи за управление на връзките с клиентите.

През последните години Наталия си сътрудничи и с Българска академия на науките в разработването на иновативни технологии в информационни системи. Тя е инициатор и основен двигател на научните проекти „Иновативна технология за оценка на ефективността на ERP системи в малки и средни предприятия“ и „Производствени разписания и управление на запаси в МСП“.

Тя участва и в разработването и реализирането на европейски проекти, свързани с повишаването на компетенциите на университетски преподаватели и с практическото обучение на студенти и тяхното кариерно развитие. Ключов експерт е в проекта на УНСС „С лице към новите предизвикателства на времето: модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС“ и е функционален експерт в националния проект „Студентски практики“. Вторият има за цел да привлече бизнеса като активен участник още в процеса на планиране и анализ на нуждите от практическо обучение на бъдещи кадри, както и в обявяването на работни позиции и приемането на ученици и студенти.

Наталия взима активно участие и в различни инициативи в подкрепа на образованието, културата и предприемачеството. Тя е член на журито на класацията „Новатори в образованието”, както и ментор в преакселератора на Start It Smart, където помага на млади предприемачи да развиват и осъществят своите идеи чрез лични менторски срещи, съвети, стратегически партньорства, предоставяне на ключови ресурси и други.

Наталия има и десетки доклади и публикации в трудове за международни научни конференции, засягащи области, като икономика на съобщенията, развитие на малки и средни предприятия, системи за управление на бизнеса, внедряване на стандарти за качество, конкурентоспособност, мобилни и онлайн технологии за бизнеса, оптимизиране на бизнес процеси, информационна сигурност, управление на ресурси в публичния сектор и други.