Политика

Правителството отпусна 6 милиона за строеж на училища, детски ясли и градини и 50 милиона за ремонти

Над 6 млн. лв. за строеж на нови, както и за доизграждане и ремонт на съществуващи училища, детски ясли и градини одобри правителството. От средствата ще се възползват 23 общини и две държавни професионални гимназии. Те са подали общо 33 одобрени за финансиране проекта по програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.

Целта на подкрепата е да намали недостига на места в изброените образователни институции. Средствата ще подпомогнат също въвеждането на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца и преминаването на училищата на едносменен режим.

Финансиране от общо 5 730 817 лв. ще получат общините Благоевград, Сандански, Белица, Петрич, Айтос, Бургас, Долни чифлик, Велико Търново, Видин, Габрово, Радомир, Червен бряг, Котел, Нова Загора, Ботевград, Костенец, Костинброд, Самоков, Своге, Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Ямбол. Професионалната техническа гимназия във Варна ще бъде обновена с 412 652 лв., а старозагорската гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня“ – с 210 604 лв.

Правителството отпусна  и 50 млн. лв. за ремонти в детски градини и училища.

Средствата ще бъдат използвани приоритетно за поправки на покриви и за енергоспестяващи мерки. Постъпилите в Министерството на образованието и науката (МОН) множество и разнородни заявки за ремонтни дейности са степенувани по спешност. При равни други условия се дава предимство на средищни, обединени училища и такива с по-голям брой ученици.

Ще бъдат финансирани общо 175 образователни институции в 27 области в страната – 151 общински и държавни училища и 24 детски градини. Най-много са обектите в област Варна. Най-много са ремонтите на покриви и спешните ремонти от всякакъв характер – общо 125. В 50 училища и детски градини ще се подобрява енергийната ефективност чрез смяна на дограми и др.

Целта е учебните сгради да бъдат предпазени от рушене и да се осигурят подходящи здравословни условия за учениците и учителите през предстоящия есенно-зимен сезон. Очаква се след ремонтите да намалеят и енергийните разходи на образователните институции.

Половината от необходимите средства ще се предоставят авансово, а остатъкът – на базата на фактически извършени разходи. МОН ще контролира изпълнението и приключването на ремонтните дейности.