Икономика

Правителството одобри промени в Закона за насърчаване на инвестициите

Правителството одобри изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

С цел намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, които инициират процедура по сертифициране по реда на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), се предвижда отпадане на изискването за представяне на документи, с които компетентният орган – Българската агенция за инвестиции (БАИ) може да се снабди служебно – административен акт, издаден от компетентния орган по околна среда. Промените касаят и отпадане на изискването за полагане на печат на заявлението.