Социални дейности

По три допълнителни модула се обучават децата в ЦСРИ

По пилотен проект работи това лято екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи във Велико Търново.  Той всъщност е по идея на самото ръководство, с цел подобряване качеството на работа с потребителите на услугата. Предоставянето на групова работа с тях е от две години, в две отделни групи. Едната е свързана с повече терапевтични дейности, а другата – с повече умения за самостоятелен живот.

„Идеята, която е пилотна за това лято, беше да разширим тези групи – да включим повече дейности и повече време, които децата да ги практикуват, защото те са по –свободни през лятната ваканция. Това бяха три модула –  двигателен, приложен и познавателен. Във всеки един от тях се стремим да осъществяваме занимания, в които всяко дете, спрямо неговите възможности и капацитет, да се включи в общата дейност, която се осъществява. В приложния модул се работи с различни материали като глина, моделин, пастели. Стремим се да развием сензорното развитие и  фината моторика на децата, както и креативността им. В двигателния модул бяха дейности по обща подвижност, координация в пространството, на тялото. А познавателният –  интерактивни игри, с цел развитие на любознателност, запознаване с нова информация чрез игра, както и броене, смятате, цветови гнозис. В този формат на дълготрайно предоставяне на услугата по пилотния ни проект, децата ще са ангажирани до края на месец август. Ангажирани бяха деца на възраст от 7 до 16 години”, обясни за Общинското радио  Мария Недева, психолог в ЦСРИ.

Идеята е, след проучване сред родители и деца, разширената групова работа да продължи и следващото лято.

Център за социална рехабилитация и интеграция във Велико Търново е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и младежи с различни по вид и степен увреждания.

Кремена Крумова – Попова